Algemene info

Nederlandse taal en cultuurlessen basis- en voorgezet onderwijs

De Tul(i)p School verzorgt Nederlandse taal- en cultuurlessen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en ontvangt jaarlijks subsidie voor leerlingen in de schoolgaande leeftijd.

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Chicago en omstreken wonen, met het oog op een eventuele terugkeer of uitzending naar Nederland of België. Om de aansluiting met het Nederlands/Vlaams onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. De leerprestaties van onze leerlingen worden periodiek geëvalueerd door middel van het afnemen van diverse toetsen.

Bij kinderen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen, richten wij ons in eerste instantie op het verwerven van elementaire mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Onze school kent drie groepen leerlingen:
1. Leerlingen die het Nederlands als moedertaal hebben geleerd;
2. Leerlingen die het Nederlands als tweede taal hebben geleerd;
3. Leerlingen die het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn.

Bij het kennismakingsgesprek met nieuwe leerlingen wordt in overleg met de ouders/verzorgers besproken in welke groep het kind wordt geplaatst en aan welke leerdoelen zal worden gewerkt.

Voor informatie over de gebruikte lesmethodes kunt u contact opnemen met de directeur en/of coördinator van onze school: tulipschool@tulipschool.org